سوره ی نور

 

از حضرت صادق (ع) نقل شده است که فرمود:

هرکس در هر شب یا در هر روز بر تلاوت این سوره مداومت داشته باشد هیچ یک از اهل خانواده ی او زنا نکنند و اگر این فرد بمیرد هزار ملک تا قبر اورا مشایعت می کنند تا در قبرش قرار دهند.

/ 0 نظر / 23 بازدید