سوره ی واقعه

 

از حضرت علی (ع) نقل شده است که فرمود:

هرکه مشتاق بهشت و اوصاف آن است سوره ی واقعه را بخواند.

واز امام محمد باقر (ع) منقول است که فرمود:هرکس سوره ی واقعه را هر شب قبل از خواب بخواند در قیامت صورت او مانند ماه شب 14 نورانی خواهد شد.

/ 0 نظر / 28 بازدید