سوره ی هود

 

امام باقر(ع) فرمود:هرکس سوره ی هود را در هر جمعه بخواند

خداوند اورا در قیامت در زمره ی پیامبران مبعوث مبفرماید.

ودر قیامت گناهی از او ظاهر نمیشود.

/ 0 نظر / 32 بازدید