سوره ی رعد

 

امام صادق(ع) فرمودند:

هرکس سوره ی رعد را زیاد بخواند هرگز صاعقه به او اصابت نمیکند اگر چه ناصبی باشد و اگر مومن باشد خداوند اورا بدون حساب وارد بهشت میکند و شفاعت اورا در مورد خانواده اش و برادران مومنش قبول میکند.

/ 0 نظر / 25 بازدید